Zaloguj się

BANDERIA PRUTENORUM

Skarby Kultury i Literatury Polskiej
262.5
PLN
BANDERIA PRUTENORUM
BANDERIA PRUTENORUM
Wysyłka:
48 godzin
Cena: 262,50 zł
Cena netto: 250,00 zł
szt.

15 lipca 1410 roku miała miejsce jedna z największych bitew w śre­dniowiecznej Europie. Zaraz po zwycięstwie zjednoczonych sił polskich, litewsko-ruskich, smoleńskich nad Zakonem Krzyżackim, zdobyte w boju chorągwie umieszczone zostały w królewskiej kaplicy polowej. Jedna z nich, chorągiew biskupa pomezańskiego, została wyekspedio­wana do Krakowa w celu zaświadczenia o zwycięstwie. Później zdobyte chorągwie zostały podzielone między Polaków i Litwinów i zawisły w stołecznych katedrach krakowskiej i wileńskiej.

W Krakowie znalazła się także chorągiew zdobyta w bitwie pod Ko­ronowem. 20 lat później Katedra wzbogaciła się o 4 chorągwie zdobyte podczas bitwy z wojskami zakonu inflanckiego pod Nakłem.

Nie wiadomo kiedy chorągwie krzyżackie zniknęły z Katedry Krakow­skiej. Nie przetrwały barokowej przebudowy Katedry z pierwszej połowy XVII w., istnieje także hipoteza, iż zostały zrabowane i wywiezione przez Szwedów w latach 1655 — 1657.

W 1900 roku dokonano rekonstrukcji zaginionych chorągwi. Jednak i te w czasie II wojny światowej zostały wywiezione do Zamku Krzyżac­kiego w Malborku jako dar gubernatora Hansa Franka, a później zaginęły. W 1962 roku zostały wykonane kolejne repliki chorągwi.

Rekonstrukcja krzyżackich i pruskich sztandarów była możliwa dzięki niezwykłemu dziełu Banderia Prutenorum stworzonego przez historyka Jana Długosza i Stanisława Durinka, malarza krakowskiego.


Banderia Prutenorum zawiera ikonograficzne przedstawienia 56 chorągwi krzyżackich zdobytych przez Polaków i Litwinów w wojnach Władysława Jagiełły z zakonem krzyżackim: 1410 pod Grunwaldem (48) i Koronowem (1), 1431 pod Nakłem (4) oraz w 3 innych bitwach.

Na zlecenie kardynała Zbigniewa Oleśnickiego w 1448 roku Stanisław Durink namalował w specjalnie sporządzonym kodeksie pergaminowym wizerunki chorągwi krzyżackich. W latach 1448 — 1454 Jan Długosz sporządził w kodeksie własnoręczny komentarz hi­storyczny. Autograf Banderia Prutenorum dedykował Bibliotece Akademii Krakowskiej. Od XVI w. znajdował się w katedrze na Wawelu. W 1940 r. Niemcy wywieźli go do Malborka. Po II wojnie światowej kodeks został znaleziony w antykwariacie w Londynie, wykupiony przez Rząd Polski i zdeponowany w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. W związku z ju­bileuszem Uniwersytetu Jagiellońskiego został mu przekazany i zgodnie z pierwotnym zapisem złożony w Bibliotece Jagiellońskiej.

Przedstawiamy w naszej publikacji reprodukcję w/w dzieła Długosza wraz z dokładnym opisem historycznym i ikonografią Bitwy pod Grun­waldem, m.in. obrazy Jana Matejki, Stefana Garwatowskiego, Wojciecha Kossaka przedstawiające tę bitwę.

Przedmowę do książki napisali: Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Małgorzata Radwan-Ballada Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa, Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zdzisław Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Wstęp historyczny, oma­wiający losy chorągwi oraz historię i dokładny opis rękopisu Banderia Prutenorum sporządził Krzysztof Stopka, dyrektor Archiwum Uniwer­sytetu Jagiellońskiego.

 

# # #

(...)W 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem do Zamku Królewskiego na Wawelu powraca komplet pieczołowicie odtworzonych chorągwi ry­cerskich, zdobytych przez wojska Jagiełły w starciu z potęgą krzyżacką. Chorągwie te, ofiarowane jako wotum Katedrze Wawelskiej,zawieszone nad konfesją św. Stanisława, przez blisko dwa stulecia głosiły chwałę naszego oręża.

— Trwały tak do czasu potopu szwedzkiego, kiedy zaginęły i prawdopodobnie utracilibyśmy je na zawsze, gdyby nie przenikli­wość Jana Długosza i istnienie jego kodeksu Banderia Prutenorum — iluminowanej przez Stanisława Durinka bezcennej księgi chorą-gwianej — dziś jednego z najważniejszych zabytków średniowiecznej weksylologii.

(... ) Cieszę się niezmiernie, że w ramach jubileuszu podjęta została inicjatywa wydawnicza, dzięki której bezcenny rękopis — z oczywistych względów rzadko prezentowany — udostępniony zostanie szerokiej publiczności.

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

 

 

Kraków jest miastem, w którym szczególnie ceni się historię i za­cne tradycje. Historyczne zainteresowania krakowian wybiegają poza granice hobby oraz granice murów miejskich. Uważamy świadomość historyczną za wielkie zobowiązanie oraz cenny kapitał pozostawiony nam przez przodków.

(...) Szczególnym elementem obchodów jest jubileuszowa edycja Ban­deria Prutenorum — jednej z najważniejszych prac Jana Długosza, a zarazem najcenniejszego rękopisu przekazanego w 1. połowie XV wieku dzisiejszej Bibliotece Jagiellońskiej. Pierwsze dzieło pierwszego polskiego historyka zawiera, oprócz dokładnego opisu niemal wszystkich krzyżackich chorągwi, także wspaniałe ilustracje Stanisława Durinka. Banderia Prutentorum jest więc nie tylko cennym zabytkiem polskiego piśmiennictwa, traktowanym z niezwykłą powagą i pietyzmem przez specjalistów, ale również wartościo­wą lekturą dla każdego, kto zechce uzyskać bezpośredni wgląd w polskie dzieje i obcować z dokumentem o niepospolitych dziejach.

Jesteśmy dumni, że tak wspaniałe dzieło spoczywa w Bibliotece Ja­giellońskiej w Krakowie. Mamy także świadomość, że takie wyróżnienie niesie obowiązek przekazywania tego rękodzieła kolejnym pokoleniom. Dlatego pragnę przekazać wyrazy najwyższego uznania wszystkim, którzy przyczynili się do jego wznowienia i życzyć miłej i pożytecznej lektury nie tylko krakowskim czytelnikom.

Małgorzata Radwan-Ballada Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa

 

 

Biblioteka Jagiellońska to szczególne miejsce Uniwersytetu Jagielloń­skiego. W jej zbiorach znajdują się skarby naszej kultury narodowej, od ponad 600 lat gromadzone i przechowywane są w niej dzieła, a także dokumenty najwybitniejszych wychowanków naszej Alma Mater. Część skarbów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzi z darowizn. Do nich należą Banderia Prutenorum Jana Długosza, podarowane przez autora bibliotece Kolegium Większego.

(...) W XIX wieku, kiedy nie było państwa polskiego na mapie Europy, takie symbole podtrzymywały naszą tożsamość narodową, a Biblioteka Jagiellońska jako depozytariusz ideologiczno-historycznych relikwii słusznie przez Polaków mianowana była Bibliotheca Patria.

Kodeks Banderiów jest nieodmiennie jednym ze skarbów Uniwersytetu Jagiellońskiego rzadko udostępnianym. Skarb ten, który można podzi­wiać wyłącznie na wystawach, pragnę udostępnić w formie niniejszego albumu wszystkim zainteresowanym dziejami Polski.

Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Najcenniejszym rękopisem darowanym bibliotece Kolegium Większego w 1. połowie XV wieku był kodeks pergaminowy tzw. Banderia Pru­tenorum. Ten wspaniały dar przekazał „Pro libraria universitatis studii Cracoviensis..." Jan Długosz. Doceniając walory źródłowe swojego dzieła, przeznaczył je do zbiorów akademickich, by można było z niego korzystać w szerszym zakresie. Zrobił to, by upamiętnić chwałę oręża polskiego wśród ówczesnej elity społeczeństwa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Twórca pierwszej Historii Polski doceniał wartość źródeł i dlatego ikonograficzne przedstawienia chorągwi krzyżackich wraz z opisami owych chorągwi przekazał bibliotece, by mogli z nich korzystać wszyscy chętni. Zbiory w bibliotece Kolegium Większego były dostępne zarówno dla profesorów, jak i dla studiujących.

Spośród wielu tysięcy rękopisów i inkunabułów, darowanych na przestrzeni wieków bibliotekom krakowskiej Alma Mater, tylko około 10 procent zachowało się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej do naszych czasów. Większość zbiorów w okresie staropolskim niestety zaginęła,

niektóre bezpowrotnie, niektóre zmieniły miejsce przechowywania. Za­ginione bezpowrotnie są wielką stratą dla polskiej kultury i dlatego tak bardzo należy dbać o tę niewielką cząstkę naszego dorobku kulturowego, która ocalała na przestrzeni wieków. Rękopis Banderiów zachowany do naszych czasów stanowi nasz skarb narodowy.

Zdzisław Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Album wydany z wykorzystaniem najszlachetniejszych materiałów: ekologiczna skóra, papier kremowy Arctic, oprawa ręczna, okładka tłoczo­na złotem i suchym tłokiem, złocone brzegi kart, każdy egzemplarz jest numerowany. Wydawnictwo zostało przygotowane w podwójnej wersji językowej. Wstęp Krzysztofa Stopki na język angielski przetłumaczył Guy Russell Torr. Opisy Banderiów w albumie są w dwóch językach. Tłumaczenie z oryginału (język łaciński) na język polski wykonali Aleksandra Golik-Prus i Andrzej Obrębski. Tytuł książki na okładce jest dokładnym odwzorowaniem pisma Jana Długosza.

Książka ta będzie wspaniałym prezentem na rok 2010, kiedy obchodzić będziemy okrągłą rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.

 

Banderia Prutenorum, red. Zdzisław Pietrzyk, 216 stron, 3 3x24 cm, oprawa twarda, Nebraska Thermo B296, kreda 150g.

 

Do każdej książki dokładamy gratis teczkę ofertową z wybranymi grafikami

Dane techniczne

Autor Piotr Skoczek
ISBN 978-83-88383-44-1
Liczba stron 216
Oprawa Skóra

Produkty powiązane

MIKOŁAJ KOPERNIK MIKOŁAJ KOPERNIK

Wielcy Polacy to najnowsza wersja wydawnicza, w któ­rej pokażemy najwybitniejszych Polaków, ich życie, naj­ważniejsze osiągnięcia. Prezentować będziemy wybitnych przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, życia polityczne­go. Pierwszą publikacją z tej serii jest album poświęcony Mikołajowi Kopernikowi wydany w 540 rocznicę urodzin i 470 rocznicę jego śmierci. Autorem wstępu i redaktorem publikacji jest profesor Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblio­teki Jagiellońskiej w Krakowie.

 

Cena: 262,50 zł

GALICJA ALBUM WIDOKÓW GALICJA ALBUM WIDOKÓW

Galicja. Album widoków. Album poświęcony Galicji przestawia tereny, współcześnie obejmujące województwo małopolskie oraz dużą część zachodniej Ukrainy. Album zawiera 147 reprodukcji mało znanych dzieł Emanuela Kratochwila Kronbacha, Antoniego Lange, Aleksandra Zawadzkiego, Karola Auera, Ambrożego Grabowskiego, Macieja Bogusza Stęczyńskiego,
Józefa Szalaya, Napoleona Ordy, Juliusza Kossaka. Wydawnictwo zostało przygotowane w podwójnej wersji językowej (j. polski, j. niemiecki).

Cena: 262,50 zł

SKARBY BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ SKARBY BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

Biblioteka Jagiellońska jest centralną biblioteką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skarby zgromadzone przez profesorów, studentów i bibliotekarzy w ciągu sześciu wieków stały się skarbami nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa i Polski, lecz także, jak w przypadku autografów Mikołaja Kopernika i Fryderyka Chopina, świadectwami światowego dziedzictwa kulturowego. Album Skarby Biblioteki Jagiellońskiej zawiera 178 najcenniejszych obiektów zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej, wybranych przez jej pracowników

Cena: 262,50 zł

GDAŃSK I OKOLICE ALBUM WIDOKÓW (XVI-XVII WIEKU) GDAŃSK I OKOLICE ALBUM WIDOKÓW (XVI-XVII WIEKU)

Najstarszy zapis dotyczący Gdańska pochodzi z końca X wieku. Spotykamy go w żywocie św. Wojciecha, biskupa praskiego, spisanym około 999 roku. Historia Gdańska dowodzi, że jego los był zespolony z losem Polski. Czasy największej świetności miasta, przypadają na okres „złotego wieku” Rzeczpospolitej. W albumie zamieszczamy 126 reprodukcji przedstawiających widoki Gdańska i okolic, od tych najdawniejszych pochodzących z XVI wieku, do widoków Gdańska z XVIII wieku.Wydawnictwo zostało przygotowane w potrójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski, j. niemiecki

Cena: 262,50 zł

KWIATY KWIATY

Kwiaty są wymagającymi i najczęściej bardzo kruchymi roślinami. Ich piękno, niestety jest przemijające. Z tego powoduartyści starali się uwiecznić je w swych dziełach. W książce zamieściliśmy 183 wizerunki kwiatów takich artystów jak: Maria Sybilla Merian (1705), Johann Wilhelm Weinmann (1737), Louis van Houtte (1854-1858), Helena Drzewiecka (1815-1820) i Cyprian Kamil Norwid. Specjalne miejsce zajmują litografie Jeana Grandville’a przedstawiające personifikacje licznych kwiatów. Wydanie w podwójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski

Cena: 262,50 zł

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Darmowa dostawa

W razie kłopotów ze stroną sklepu prosimy o wysłanie zamówienia pod adres @ : viki_sosnowiec@op.pl lub złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem 32/292-02-22
Darmowa dostawa (Kurier K-EX) już od 200,00 zł.
Sklep internetowy Shoper.pl